یکشنبه, 06 فروردین, 1402
SUNDAY, March 26, 2023
فعالیت ها و خدمات
اهداف و وظایف جامعه هتل ها ومراکز اقامتی استان اردبیل
1.بستر سازی به منظور استفاده از ظرفیت فعالان بخش دولتی و غیر دولتی در پیشبرد اهداف توسعه صنعت گردشگری و صنعت هتلداری و اقامتی
2.برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح مهارت اعضاء در راستای تسهیل و بهبود امور مرتبط با صنعت گردشگری و هتلداری .
3.ارتقاء سطح مهارت اعضاء به منظور فراهم آوردن زمینه و آمادگی لازم جهت پذیرفتن مسئولیت انجام امور تصدی گری صنعت گردشگری و هتلداری .
4.تلاش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء
5.کمک و تعامل با سازمان در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح بخشنامه ها، تعیین و ابلاغ نرخ ها پس از تصویب کمیسیون درجه بندی و نرخ گذاری ، و نیز ابلاغ مقررات سازمان و سایر دستگاه های اجرائی ذیصلاح مرتبط با گردشگری.
6.همکاری در زمینه شناسائی فعالان و واحدهای غیر مجاز و فاقد مجوز از سازمان به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنها.
7.همکاری با سایر تشکل های تاسیسات گردشگری موضوع ماده 25 آئیننامه ایجاد، اصلاح .
8.همکاری با سازمان در جهت شناخت بهتر مشکلات فعالان بخش گردشگری و کمک به حل آنها.
9.تعامل با اداره نظارت بر اماکن عمومی در اجرای بخشنامه ها و مقررات ذیربط.
10.همکاری با سازمان و اداره کل در خصوص صدور مجوزها بر اساس مصوبات قانون توسعه و سایر قوانین و دستورالعمل ها
11.پژوهش و تحقیق در خصوص صنعت هتلداری، صنعت گردشگری، تاسیسات مرتبط، خدمات هتلداری، اقامتی و پذیرائی، جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در زمینه تهیه و اجرای کلیه طرح ها جهت بهبود و توسعه پایدار صنعت گردشگری و صنعت هتلداری .
12.معرفی و تبلیغ انواع منابع، جاذبه ها و امکانات صنعت گردشگری و هتلداری کشور در گستره منطقه ای، ملی و بین المللی با حفظ هویت و ارزش های ملی و بومی با پاسداری از میراث ماندگار، ابنیه تاریخی و میراث معنوی، و همچنین شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی.
13.آموزش تخصصی و افزایش سطح مهارت و کارآئی دست اندرکاران صنعت هتلداری و گردشگری کشور
14.نظارت بر حسن انجام وظایف اعضاء در رابطه با مواد این اساسنامه و مواردی که سازمان و یا اداره کل بر اساس قانون توسعه و آئین نامه ایجاد، اصلاح به جامعه تفویض اختیار می کند
15.دریافت ورودیه، حق عضویت، وجوه دریافتی برای آموزش اعضاء و سایر متقاضیان و کمک های مالی داوطلبانه.
16.احداث یا خرید ساختمان.
17.بازاریابی و کمک به توسعه مراکز تخصصی صنعت هتلداری و گردشگری
18.ایجاد شبکه رزرواسیون ، فروش، بازاریابی و فعالیت در شبکه های اجتماعی
19.برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها، مراسم و جلسات در راستای اهداف جامعه
20.توسعه و ترویج شیوه نامه های نوین مدیریت و بهره برداری از تاسیسات گردشگری
21.ارائه مشاوره در زمینه های فنی، تخصصی، حقوقی، مالیاتی، قوانین کار، بیمه های اجتماعی و امور رفاهی و ....
22.همکاری متقابل با سمن ها، نهادها و برندهای بین المللی فعال در زمینه صنعت هتلداری وگردشگری و تمایل به عضویت در این تشکلها به منظور مشارکت جهت توسعه پایدار صنعت گردشگری و هتلداری کشور با رعایت مقررات مربوطه
23.انجام اموری که از سوی سازمان، دستگاههای اجرائی و سایر نهادهای انتظامی و امنیتی به جامعه پیشنهاد و یا تفویض اختیار می شود .
24.جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق در باره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت های تاسیسات اقامتی
25.کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت ارائه خدمات ، تولید و انتقال نوآوری تکنولوژی
26.برنامه ریزی برای تامین نیازهای حرفه ای، آموزشی، توسعه و گسترش فعالیت ها
27.تلاش در بهبود کیفیت خدمات از طریق بررسی، شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت
28.کوشش در راستای هماهنگی امور آموزشی، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و همکاری باسازمان و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط به منظور آموزشهای مرتبط با حفاظت فنی ، بهداشت کار و مهارت های فنی و حرفه ای.
29.انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه الواح و طرح های مرتبط با تاسیسات اقامتی
30.همکاری در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی مرتبط با وظایف جامعه به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر
31.حمایت و دفاع از حقوق و منافع حرفه ای اعضاء از طریق رایزنی و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و غیردولتی
32.همکاری با تشکل های حرفه ای و تخصصی همگن با رعایت مقررات قانونی
33.شرکت درمذاکرات حرفه ای و تخصصی باسایر سازمان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی
34- فعالیت در راستای توسعه صنعت گردشگری بر اساس سیاست ها و برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران
35- ارتباط و همکاری با سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری .
36– حفظ و حمایت از حقوق صنفی جهت ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین اعضاء .
37– بهبود و توسعه وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه گردشگران و بهبود کمی و کیفی واحدهای اقامتی
38-تسهیل روابط بین اعضاء و با سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی به ویژه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری.
39- نظارت بر فعالیت صنفی اعضاء تحت نظر سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برابر مقررات مربوطه .
40– انجام امورات آموزشی ، نظارت ، بازار یابی ، و تبلیغات با هماهنگی مراجع ذیربط.
41– سایر موضوعات در قالب اهداف جامعه و برنامه های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برابر تعهدات.
42-جمع آوری اطلاعات ،بررسی و تحقیق درباره مشکلات ،شناخت نیازها و اولویتها
43-همکاری در جهت تاسیس ،تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف جامعه به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر
44-حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي در راستای اهداف جامعه
45-خريد ، فروش و تملك اموال جامعه به نام و به حساب جامعه مشروط برآنكه به قصد تجارت و جلب منافع و درراستای توسعه جامعه باشد
46-همكاري با جوامع و انجمن های همگن با رعايت مقررات قانوني .
47-قبول مسئوليت و همكاري در راستای اهداف و وظایف جامعه با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به تشكلهاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها .
48-شركت در جلسات و همایش های ساير سازمانهاي دولتي و خصوصي در ارتباط با صنعت گردشگری و هتلداری
49-سعي در بهبود كيفيت خدمات يا بررسي ، شناخت و استقرار و روشهاي نوين كنترل كيفيت
50-كوشش جهت هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني موردنياز و همكاري با سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار و مهارت هاي فني .
51-صدور پروانه عضویت برای اعضاء ونظارت بر فعالیت آنها
52-وصول مالیات ،عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها،شهرداریها،و سازمانهای وابسته به دولت در قبال اخذ کارمزد با رعایت مکقررات و ضوابط قانونی
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved