چهارشنبه, 08 بهمن, 1399
WEDNESDAY, January 27, 2021
جزئیات خبر
1399/09/13 - بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۹ در خصوص ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۹ در خصوص ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت های مالیاتی شامل ؛

تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و تمدید مهلت مراجعه جهت اعمال ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تمدید مهلت بخشودگی جرائم تجمیع عوارض

تمدید مهلت اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز و زمستان ۹۹

عدم نیاز به گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

توقف عملیات اجرایی

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد برخی اشخاص حقوقی

تمدید مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده


استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved