سه شنبه, 12 مهر, 1401
TUESDAY, October 4, 2022
هیئت مدیره
جعفر بذری
رئیس هیات مدیره
سابقه کار: هیجده سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: هفت سال
محل کار: هتل آپارتمان خیام سرعین
ناصر محمدی
نائب رئیس اول
سابقه کار: هجده سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: پنج سال
محل کار: هتل آپارتمان دریا سرعین
خسرو موسی زاده
نائب رئیس دوم
سابقه کار: هجده سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: یک سال
محل کار: هتل ارشاد سرعین
ایرج صدوق
منشی هیئت مدیره
سابقه کار: پانزده سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: یک سال
محل کار: هتل شیخ صفی اردبیل
اردشیر کیشی زاده
خزانه دار هیئت مدیره
سابقه کار: هیجده سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: دوازده سال
محل کار: هتل آپارتمان آبشار سرعین
جلال پورمعصوم
عضو هیئت مدیره
سابقه کار: هیجده سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: یک سال
محل کار: هتل ارسباران پارس آباد
کروب رضائی
عضو هیئت مدیره
سابقه کار: بیست وپنج سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: یک سال
محل کار: مهمانسرای جهانگردی خلخال
حسن بذری
بازرس هیئت مدیره
سابقه کار: هیجده سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: نه سال
محل کار: هتل آپارتمان پردیس سرعین
فرزاد جودی
بازرس هیئت مدیره
سابقه کار: دوازده سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: یک سال
محل کار: میهمانپذیر کوثر سرعین
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved