پنج شنبه, 13 بهمن, 1401
THURSDAY, February 2, 2023
صحت
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
تلفن
آسانسور
پارکینگ
هتل صحت واقع در شهرستان سرعین با درجه 2ستاره می باشد.
Uسرعین - سرعین-خیابان تختی
04532223074J
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved