دوشنبه, 15 خرداد, 1402
MONDAY, June 5, 2023
دریا
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
آب گرم
مینى بار
تلفن
روم 24 ساعت
تلویزیون
آسانسور
پارکینگ
خدمات گردشکرى
رستوران
سفره خانه سنتی
Uاردبیل - خیابان جلایی
04533716033J
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved