دوشنبه, 15 خرداد, 1402
MONDAY, June 5, 2023
شمس
یخچال
آب گرم
تلویزیون
آسانسور
پارکینگ
هتل آپارتمان شمس واقع در شهرستان سرعین با درجه 1ستاره می باشد.
Uسرعین - خیابان دارایی
04532224502J
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved