یکشنبه, 24 شهریور, 1398
SUNDAY, September 15, 2019
شمس
یخچال
آب گرم
تلویزیون
آسانسور
پارکینگ
هتل آپارتمان شمس واقع در شهرستان سرعین با درجه 1ستاره می باشد.
Uسرعین - خیابان دارایی
04532224502J
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved