یکشنبه, 06 فروردین, 1402
SUNDAY, March 26, 2023
پارس نیک
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلویزیون
آسانسور
پارکینگ
هتل آپارتمان پارس نیک واقع در شهرستان سرعین بادرجه ۱ستاره می باشد.
Uسرعین - سرعین.میدان دانش
04532223755J
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved