یکشنبه, 24 شهریور, 1398
SUNDAY, September 15, 2019
مرکزی
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
تلفن
تلویزیون
آسانسور
پارکینگ
هتل آپارتمان مرکزی واقع در شهرستان سرعین با درجه 2ستاره ممتاز می باشد.
Uسرعین - خیابان شهید شیرزاد
045322200701J
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved