دوشنبه, 15 خرداد, 1402
MONDAY, June 5, 2023
مهدی
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
تلفن
روم 24 ساعت
آسانسور
پارکینگ
هتل مهدی واقع هرستان اردبیل با درجه 2ستاره ممتاز می باشد.
Uاردبیل - اردبیل-خیابان بعثت
04533614011J
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved