شنبه, 05 فروردین, 1402
SATURDAY, March 25, 2023
پردیس
یخچال
آب گرم
تلویزیون
آسانسور
پارکینگ
هتل آپارتمان پردیس واقع در شهرستان سرعین بادرجه ۱ستاره می باشد.
Uسرعین - خیابان طالقانی
۰۴۵۳۲۲۲۳۳۲۵J
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved