پنج شنبه, 13 بهمن, 1401
THURSDAY, February 2, 2023
شرفی
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
آسانسور
پارکینگ
هتل شرفی واقع در شهرستان پارس آباد بادرجه1ستاره می باشد
Uپارس آباد - شهرستان پارس آباد خیابان شهید بهشتی جنوبی روبروی پمپ بنزین قدیم
04533233760J
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved