دوشنبه, 15 خرداد, 1402
MONDAY, June 5, 2023
شرفی
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
آسانسور
پارکینگ
هتل شرفی واقع در شهرستان پارس آباد بادرجه1ستاره می باشد
Uپارس آباد - شهرستان پارس آباد خیابان شهید بهشتی جنوبی روبروی پمپ بنزین قدیم
04533233760J
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved