دوشنبه, 15 خرداد, 1402
MONDAY, June 5, 2023
جزئیات خبر
1399/11/11 - برگزاری مسابقه اسکی بین تیمهای منتخب شهرستانهای استان بمناسبت روزجهانی برف
جشنواره ورزشهای زمستانی به
مناسبت روز جهانی برف

برگزاری مسابقه اسکی بین تیمهای منتخب شهرستانهای استان بمناسبت روزجهانی برف

با تشکر از حمایتهای مدیریت مجموعه #هتل_و_آبدرمانی_ارشاد_سرعین


استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved